Klagomålshantering

Om du som förälder har klagomål på Trubadurens verksamhet eller känner dig missnöjd med ditt barns vistelse på förskolan uppmuntrar vi att du tar upp ditt klagomål enligt nedanstående.

Steg 1 

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med förskolerektor (Shukla Chowdhury). Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör. Du kan även vara anonym och lämna din klagomål till Förskolerektor eller ordföranden.

Steg 2 

Förskolechefen tar emot ditt klagomål. Detta kan även göras skriftligen via email eller blankett. Blanketten kan även mailas till förskolechefen på rektor@trubaduren.nu.

Därefter undersöker förskolerektor ärendet. Bland annat kallar hon berörd personal till samtal för att få deras syn på sakfrågan. [Samtliga samtal dokumenteras].

Förskolerektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av någon annan anledning ta längre tid att svara på. Om vi behöver mer än 14 dagar meddelar vi dig förutsatt att du inte är anonym.

Steg 3

Om du fortfarande inte är nöjd med frågan, vänligen kontakt Ordförande på ordforande@trubaduren.nu.

Slutsummering

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till Ordförande (och eventuellt Personalansvarig) om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits. Ordförande beslutar om ytterligare redovisning till resten av föräldrar och styrelse bör ske.

Du kan lämna ditt klagomål anonymt i det här formuläret:

  Ditt namn/Name (valfri/optional)

  Telefonnummer/Phone (valfri/optional)

  E-post/E-mail (valfri/optional)

  Datum av händelse/Date(s) of occurrence

  Beskriv kortfattat det du vill framföra/Briefly describe the issue you wish to raise

  Klagomålsformuläret skickades till ordforande@trubaduren.nu.