Barngrupper och aktiviteter

På Trubaduren har vi totalt 18 barn i åldrarna 1-5. Vi arbetar ofta åldersblandat i aktiviteter och i undervisning. Det är viktigt för oss att alla barn får öva sig på att umgås med och respektera barn i olika åldrar och med olika bakgrunder. Andra tillfällen arbetar vi i mindre grupper utifrån barnens mognadsgrad och intressen. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina egna behov. 
 
Miljön i vår förskola är viktig men naturligtvis sker många av våra aktiviteter och undervisningstillfällen även utomhus. Vi har en liten innergård där vi tar emot ditt barn på morgonen. Varje dag är vi utomhus och vi promenerar till de olika parker och skogspartier vi har i vår omgivning. För oss finns Trubaduren både i våra lokaler, i våra naturområden runt omkring och i vår offentliga miljö. Vi gör gärna lite längre utflykter med kommunala färdmedel och besöker muséer, teatrar och biblioteket.