En dag på Trubaduren

När klockan slår 8.00 öppnar vi dörren till Trubaduren och verksamheten är i gång. Allteftersom barn och föräldrar kommer in välkomnar vi dem och ser till att de kommer i gång i verksamheten. Samlingarna börjar när klockan har blivit 9.15 då alla barn och pedagoger har kommit. Därefter fortsätter verksamheten antingen inne eller ute och barngruppen är då uppdelad i mindre grupper.

Innan lunch samlas vi allihop för att barnen ska kunna delge varandra hur deras förmiddag har sett ut. Lunchen serveras ca 11.30. Matstunden är för oss viktig, det är en stund där vi pedagoger har möjlighet att se till att alla barn får komma till tals och bli lyssnade till. En pratsam lunch är för oss en mycket lyckad lunch.

Härefter följer vilor och efter det planerade aktiviteter som fri lek inne eller ute. Vi har som motto att alla ska vara ute en gång per dag för att få frisk luft och röra på kroppen.

Mellanmålet serveras runt 15.00 inne eller ute. Härefter hinner man med att leka tillsammans innan Trubadurens dörr stängs kl 17.00 och vi säger välkomna åter i morgon.