Skolan

På Trubaduren arbetar vi för att tydliggöra vår pedagogik och miljö och utveckla vår undervisning. Det är spännande att se hur barnen tar sig an omvärlden på nya sätt, hur de stimuleras och lär sig utifrån hur vi pedagoger utvecklar pedagogiken och miljön. Intresset för djur, natur och hur vi är mot varandra tog ännu större fart då vi kom tillbaka efter ett lov och skogen plötsligt flyttat in i våra lokaler. Här kan både samtal och utforskandet av miljömässig och social hållbarhet spira.

Vi prioriterar:

  • Att barn får vara sig själva och utvecklas i sin egen takt
  • Att barns individuella behov blir mötta
  • Att barn trivs och har roligt på förskolan
  • Att man har kompetenta pedagoger med låg personalomsättning
  • Att föräldrar får vara delaktiga i viktiga beslut som påverkar deras barn

På Trubaduren tycker vi också att det är viktigt med motion, rörelse och kreativitet. Barnen är ute varje dag om vädret tillåter, går på utflykter, har drama och konstlektioner, besöker muséer, går på teater och mycket mer.

Blandade åldrar och många syskon
Det som skiljer oss från många andra förskolor är att barngruppen är blandad, ca 18 barn mellan ett och fem år.

Ofta leker barnen tillsammans, men flera av aktiviteterna är anpassade för barnens olika åldrar, vilket innebär att våra småttingar ibland är i en grupp för sig medan våra lite större barn får ge sig iväg på sina äventyr.

De större barnen går till exempel på teater, musikföreställningar och sjunger med barn från andra förskolor.

Samtliga barn är ute på någon aktivitet varje dag, antingen i något närliggande grönområde eller på någon längre utflykt.

Barn är individer
Varje termins aktiviteter planeras noggrant av personalen där stor hänsyn tas till barnens utveckling och behov av stimulans.

Naturupplevelser, sång & rytmik, färg och form går som en röd tråd under terminen och utgör basen för den dagliga, pedagogiska verksamheten. Tanken är att varje barn ska kunna ta del av aktiviteterna utifrån sin egen nivå och utveckling.

Personalen hämtar kontinuerligt inspiration från andra förskolor, bland annat inom ramen för regelbundna nätverksträffar. Personalen deltar i fortbildning för att hämta inspiration och idéer.

Barnen är vår gemensamma angelägenhet
Alla mammor och pappor spelar en viktig roll i Trubadurens verksamhet – stort engagemang och delaktighet är en förutsättning.

Föräldrarna lär känna barnen och varandra, träffas i olika sammanhang, både i styrelse- och i mindre formella sammanhang likväl som under jouren då föräldrar deltar aktivt i förskolans vardagliga verksamhet.

Eftersom vi är ett kooperativ får föräldrarna rycka in när någon i personalen är sjuk. Målet är att varje familjemedlem ska vara på förskolan minst en heldag per år. Barnen möter på så vis alltid kända ansikten, och föräldrarna får inblick i barnens vardag och den löpande verksamheten. Jourdagarna är i allmänhet mycket uppskattade av både barnen, personalen och föräldrarna själva.

En förälder i varje familj sitter med i styrelsen. Varje familjemedlem sitter med i en grupp med ett visst ansvarsområde, till exempel byggruppen. Vi har också personal- och rekryteringsansvariga.

Vi som på olika sätt är involverade i Trubaduren har skapat en förskola precis så som vi vill ha den; En trygg förskola som är lugn och harmonisk, så liten i storlek att varje barn blir sett och får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Det är vi mycket glada för!